De Clock van callens-ooghe, nummer 4, december 2020

In de Clock van callens-ooghe, nummer 4, december 2020, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Hoeven in het Koegras deel 2, verzorgd door Hans Raap; Wat ik mij herinner, Cees de Jong verteld, Dymph Molenaar noteerde; Van werkverschaffing tot Arbetseinsatz deel1, Kees Zwaan speurde naar gegevens; Bestuur en Redactie melden het een en ander; Souvenirwinkel Kossen, Muja Blokker bood luisterend oor; Informatie ledenraadpleging, Dries Blokker aan het woord; Uit het dagboek van Gijs, over de laatste dagen van mei 1945; Land van Tureluyre, ter ere van 450 jaar Callantsoog, dook Hans Raap in oude geschriften; Mei 1945, Jacob Vos schreef zijn ervaringen op; Bevrijdingstafereel, ingekort stuk van Leo Bromlewe in de herhaling.

Fotomiddagen 2021

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de fotomiddagen weer door kunnen gaan. Voor de eerste helft van 2021 hebben we voorlopig de volgende datums gekozen, te weten: 8 maart, 12 april en 10 mei.

Wilt u weten of u foto’s kunt bekijken en staat u nog niet in onze lijst van mailadressen? Mail dan naar fotomiddagen@historischeverenigingcallantsoog.nl en u wordt op de hoogte gehouden van de fotomiddagen.

Oproep

Een dorp als Callantsoog is steeds in beweging.
Maarten Bakker was altijd op pad om foto’s te maken van alle ontwikkelingen. Helaas hebben we sinds zijn overlijden geen historisch overzicht meer van de gebeurtenissen in ons dorp.

Graag komen we in contact met een of meerdere mensen die voor de Historische Vereniging foto’s wil maken van sloop, nieuwbouw, feesten, activiteiten of wat dan ook in Callantsoog en Groote Keeten, zodat de Historische Vereniging dit vast kan leggen in onze beeldbank voor deze en komende generaties.

We hopen reacties te krijgen op:
redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl

E-mail

In de toekomst willen wij onze leden ook snel kunnen bereiken via de e-mail. Dit kan zijn met informatie van onze vereniging, maar ook voor u relevante zaken, die wij van het Regionaal Archief Alkmaar ontvangen.

Daarvoor hebben wij dan wel het e-mailadres van onze leden nodig. Wilt u hieraan meewerken, mail dan naar ledenadministratie@historischeverenigingcallantsoog.nl. Als we (een deel van) de communicatie met de leden via de mail kunnen doen, scheelt dat de vereniging ook in de kosten.

Website

De Coronamaatregelen maken het onmogelijk om onze leden te informeren en te raadplegen tijdens ledenvergaderingen, lezingen en fotomiddagen.
Helaas is de papieren Omroeper gestopt en sinds 1 januari is ook de website van de Omroeper uit de lucht.
In plaats van de Algemene Ledenvergadering zijn de leden in november geraadpleegd via een brief.

De vernieuwing van onze eigen website is versneld aangepakt en inmiddels draait de eerste versie. Wij zullen deze website continu verder blijven ontwikkelen en in de toekomst gaan we ook meer gebruik maken van facebook.

Rabo-clubactie

Dankzij iedereen die heeft gestemd op de Historische Vereniging tijdens de RABO-clubactie heeft de Historische Vereniging Callantsoog ruim 400 euro mogen ontvangen van de RABO bank.

Hartelijk dank daarvoor!
We zullen het een goede bestemming geven.