Jaarlijkse excursie Historische Vereniging

Vorig jaar kon de jaarlijkse excursie – naar het museum van het Hoogheemraadschap en het Poldermuseum, beiden te Heerhugowaard – helaas geen doorgang vinden. Ook nu zal het nog niet lukken om naar Heerhugowaard te gaan. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een bezoek aan het Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder.

Datum: 1 oktober 2021, start om 13.15 bij het Dorpshuis. De kosten zullen naar verwachting rond de tien euro bedragen.

Opgave is mogelijk bij Quirien Tepas, tel. 0224-581810 of via de mail quirien.tepas@quicknet.nl. Wilt u bij opgave ook doorgeven of u plaatsen in uw auto beschikbaar heeft of dat u wilt meerijden. Brandstofkosten worden hoofdelijk omgeslagen.