Algemene ledenvergadering

In verband met de oplopende besmettingen en de afgekondigde Covid-maatregelen gaat de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging van 19 november a.s. niet door!!!

Rabo clubactie 2021

Historische Vereniging Callantsoog en Museumboerderij Tante Jaantje
Vragen uw aandacht!

Wij doen mee aan de RABO Clubactie. We roepen alle leden van de RABO bank op om hun stem op ons uit te brengen. U kunt ons vinden door te filteren op Callantsoog en Cultuur. Museum Boerderij Tante Jaantje is te vinden onder Stichting Callinger Erfgoed.


Alvast bedankt namens beide besturen.

De Clock van callens-ooghe, nummer 3, september 2021

In de Clock van callens-ooghe, nummer 1, maart 2021, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kees Zwaan verzamelde ook in deel twee de naakte feiten betreffende het tot stand komen van het naturistenstrand. – Witte stalschelpen, garnalenvissers en graanschelven, Hans Raap roept herinneringen op aan het boerendorp dat Callantsoog eens was. – Artistieke uitingen doken op in oud gastenboek van camping Luttikduin. – Muja Blokker slaat spijkers met koppen waar het gaat om timmerman Arie Boerman. – Werner Rüppel: De zee neemt, de zee geeft. – Jan Bremer hijst het schrijverszeil en vertelt over walvisvaarder Jan Jongkees, 1772. – Verder komen de jaarlijkse excursie, de fotomiddagen en de ledenvergadering-met-lezing aan bod.

Jaarlijkse excursie Historische Vereniging

Vorig jaar kon de jaarlijkse excursie – naar het museum van het Hoogheemraadschap en het Poldermuseum, beiden te Heerhugowaard – helaas geen doorgang vinden. Ook nu zal het nog niet lukken om naar Heerhugowaard te gaan. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een bezoek aan het Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder.

Datum: 1 oktober 2021, start om 13.15 bij het Dorpshuis. De kosten zullen naar verwachting rond de tien euro bedragen.

Opgave is mogelijk bij Quirien Tepas, tel. 0224-581810 of via de mail quirien.tepas@quicknet.nl. Wilt u bij opgave ook doorgeven of u plaatsen in uw auto beschikbaar heeft of dat u wilt meerijden. Brandstofkosten worden hoofdelijk omgeslagen.

Fotomiddagen 2021

We hebben ze al veel te lang moeten missen: de fotomiddagen. In het najaar hopen we dat de situatie rond COVID-19 dusdanig is, dat we deze gezellige en informatieve middagen weer kunnen organiseren.

Noteert u alvast maar in de agenda: op maandag 11 oktober, maandag 8 november en maandag 13 december, van 14.30 tot 16.30 uur in het Dorpshuis, staan ze gepland. Mocht het onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt dit gemeld op de website. Zij die hun e-mailadres hebben opgegeven, krijgen via de mail bericht. Hebt u uw e-mailadres nog niet doorgegeven? Dat kan nog steeds bij fotomiddagen@historischeverenigingcallantsoog.nl.

Om de coronaregels na te kunnen leven, is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door te mailen naar bovengenoemd e-mailadres of te bellen: 0224-581860, tot een dag voor de bijeenkomst.

De Clock van callens-ooghe, nummer 2, juni 2021

In de Clock van callens-ooghe, nummer 2, juni 2021, komen de volgende gevarieerde onderwerpen aan bod:

Het eerste nummer verscheen 35 jaar geleden. In een collage van enige bladzijden is te lezen hoe de Clock er toen uitzag. – Muja Blokker brengt Aannemer en verhuurbedrijf Zeeman onder de aandacht. – Drie Schoolfoto’s te zien, die vragen om herkenning van de jeugd die er op staat. Helpt u mee namen te zoeken? – Hans Raap schrijft het artikel De Voordijk bedreigd. Lees over de eeuwige strijd tegen het water.- Rick Way heeft leuke herinneringen aan zijn opa Nic. Smit. Hij vertelt over een dakkapel die veranderde in een duivenhok. – Dymph Molenaar ging bij Ad en Mieke van der Goes op de koffie voor de rubriek Ik kwam, ik zag, ik bleef.- Kees Zwaan laat zien hoe er heel wat consternatie ontstond over Het Callantsoger naaktstrand. Hij diepte zoveel informatie op, dat het meer dan een artikel oplevert. – En Tante Jaantje laat van zich horen op de laatste blazij.

De Clock van callens-ooghe, nummer 1, maart 2021

In de Clock van callens-ooghe, nummer 1, maart 2021, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kees Zwaan vertelt verder over Van werkverschaffing tot Arbeitseinsatsz. – Muja Blokker en Dymph Molenaar lopen krantenberichten 2020 na in Gisteren is ook een beetje geschiedenis. – Fotografe Simone Gerard brengt de leegte in beeld veroorzaakt door Covid 19/Corona. – Muja Blokker schrijft het ontstaansverhaal op over Instalatiebedrijf Twisk. – Hans Raap verwerkt tekst, foto’s en bouwtekeningen tot het artikel Callantsoog herrijst. – Dymph Molenaar legt vast hoe Nel en Gerard Brink hier belandden in Ik kwam, ik zag, ik bleef. – Dries Blokker doet het Verslag verenigingsjaar 2020. – Op de voorplaat staat dit jaar een fraaie foto van het molentje, gemaakt door Quirien Tepas. – Drukkerij medewerker Frank Aggenbach maakte er een mooi geheel van.

De Clock van callens-ooghe, nummer 4, december 2020

In de Clock van callens-ooghe, nummer 4, december 2020, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Hoeven in het Koegras deel 2, verzorgd door Hans Raap; Wat ik mij herinner, Cees de Jong verteld, Dymph Molenaar noteerde; Van werkverschaffing tot Arbetseinsatz deel1, Kees Zwaan speurde naar gegevens; Bestuur en Redactie melden het een en ander; Souvenirwinkel Kossen, Muja Blokker bood luisterend oor; Informatie ledenraadpleging, Dries Blokker aan het woord; Uit het dagboek van Gijs, over de laatste dagen van mei 1945; Land van Tureluyre, ter ere van 450 jaar Callantsoog, dook Hans Raap in oude geschriften; Mei 1945, Jacob Vos schreef zijn ervaringen op; Bevrijdingstafereel, ingekort stuk van Leo Bromlewe in de herhaling.

Fotomiddagen 2021

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de fotomiddagen weer door kunnen gaan. Voor de eerste helft van 2021 hebben we voorlopig de volgende datums gekozen, te weten: 8 maart, 12 april en 10 mei.

Wilt u weten of u foto’s kunt bekijken en staat u nog niet in onze lijst van mailadressen? Mail dan naar fotomiddagen@historischeverenigingcallantsoog.nl en u wordt op de hoogte gehouden van de fotomiddagen.

Oproep

Een dorp als Callantsoog is steeds in beweging.
Maarten Bakker was altijd op pad om foto’s te maken van alle ontwikkelingen. Helaas hebben we sinds zijn overlijden geen historisch overzicht meer van de gebeurtenissen in ons dorp.

Graag komen we in contact met een of meerdere mensen die voor de Historische Vereniging foto’s wil maken van sloop, nieuwbouw, feesten, activiteiten of wat dan ook in Callantsoog en Groote Keeten, zodat de Historische Vereniging dit vast kan leggen in onze beeldbank voor deze en komende generaties.

We hopen reacties te krijgen op:
redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl