Jaarlijkse excursie Historische Vereniging

Vorig jaar kon de jaarlijkse excursie – naar het museum van het Hoogheemraadschap en het Poldermuseum, beiden te Heerhugowaard – helaas geen doorgang vinden. Ook nu zal het nog niet lukken om naar Heerhugowaard te gaan. Het bestuur heeft daarom gekozen voor een bezoek aan het Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder.

Datum: 1 oktober 2021, start om 13.15 bij het Dorpshuis. De kosten zullen naar verwachting rond de tien euro bedragen.

Opgave is mogelijk bij Quirien Tepas, tel. 0224-581810 of via de mail quirien.tepas@quicknet.nl. Wilt u bij opgave ook doorgeven of u plaatsen in uw auto beschikbaar heeft of dat u wilt meerijden. Brandstofkosten worden hoofdelijk omgeslagen.

Fotomiddagen 2021

We hebben ze al veel te lang moeten missen: de fotomiddagen. In het najaar hopen we dat de situatie rond COVID-19 dusdanig is, dat we deze gezellige en informatieve middagen weer kunnen organiseren.

Noteert u alvast maar in de agenda: op maandag 11 oktober, maandag 8 november en maandag 13 december, van 14.30 tot 16.30 uur in het Dorpshuis, staan ze gepland. Mocht het onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt dit gemeld op de website. Zij die hun e-mailadres hebben opgegeven, krijgen via de mail bericht. Hebt u uw e-mailadres nog niet doorgegeven? Dat kan nog steeds bij fotomiddagen@historischeverenigingcallantsoog.nl.

Om de coronaregels na te kunnen leven, is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dit kan door te mailen naar bovengenoemd e-mailadres of te bellen: 0224-581860, tot een dag voor de bijeenkomst.

De Clock van callens-ooghe, nummer 2, juni 2021

In de Clock van callens-ooghe, nummer 2, juni 2021, komen de volgende gevarieerde onderwerpen aan bod:

Het eerste nummer verscheen 35 jaar geleden. In een collage van enige bladzijden is te lezen hoe de Clock er toen uitzag. – Muja Blokker brengt Aannemer en verhuurbedrijf Zeeman onder de aandacht. – Drie Schoolfoto’s te zien, die vragen om herkenning van de jeugd die er op staat. Helpt u mee namen te zoeken? – Hans Raap schrijft het artikel De Voordijk bedreigd. Lees over de eeuwige strijd tegen het water.- Rick Way heeft leuke herinneringen aan zijn opa Nic. Smit. Hij vertelt over een dakkapel die veranderde in een duivenhok. – Dymph Molenaar ging bij Ad en Mieke van der Goes op de koffie voor de rubriek Ik kwam, ik zag, ik bleef.- Kees Zwaan laat zien hoe er heel wat consternatie ontstond over Het Callantsoger naaktstrand. Hij diepte zoveel informatie op, dat het meer dan een artikel oplevert. – En Tante Jaantje laat van zich horen op de laatste blazij.

De Clock van callens-ooghe, nummer 1, maart 2021

In de Clock van callens-ooghe, nummer 1, maart 2021, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Kees Zwaan vertelt verder over Van werkverschaffing tot Arbeitseinsatsz. – Muja Blokker en Dymph Molenaar lopen krantenberichten 2020 na in Gisteren is ook een beetje geschiedenis. – Fotografe Simone Gerard brengt de leegte in beeld veroorzaakt door Covid 19/Corona. – Muja Blokker schrijft het ontstaansverhaal op over Instalatiebedrijf Twisk. – Hans Raap verwerkt tekst, foto’s en bouwtekeningen tot het artikel Callantsoog herrijst. – Dymph Molenaar legt vast hoe Nel en Gerard Brink hier belandden in Ik kwam, ik zag, ik bleef. – Dries Blokker doet het Verslag verenigingsjaar 2020. – Op de voorplaat staat dit jaar een fraaie foto van het molentje, gemaakt door Quirien Tepas. – Drukkerij medewerker Frank Aggenbach maakte er een mooi geheel van.

De Clock van callens-ooghe, nummer 4, december 2020

In de Clock van callens-ooghe, nummer 4, december 2020, komen de volgende onderwerpen aan bod:

Hoeven in het Koegras deel 2, verzorgd door Hans Raap; Wat ik mij herinner, Cees de Jong verteld, Dymph Molenaar noteerde; Van werkverschaffing tot Arbetseinsatz deel1, Kees Zwaan speurde naar gegevens; Bestuur en Redactie melden het een en ander; Souvenirwinkel Kossen, Muja Blokker bood luisterend oor; Informatie ledenraadpleging, Dries Blokker aan het woord; Uit het dagboek van Gijs, over de laatste dagen van mei 1945; Land van Tureluyre, ter ere van 450 jaar Callantsoog, dook Hans Raap in oude geschriften; Mei 1945, Jacob Vos schreef zijn ervaringen op; Bevrijdingstafereel, ingekort stuk van Leo Bromlewe in de herhaling.

Fotomiddagen 2021

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de fotomiddagen weer door kunnen gaan. Voor de eerste helft van 2021 hebben we voorlopig de volgende datums gekozen, te weten: 8 maart, 12 april en 10 mei.

Wilt u weten of u foto’s kunt bekijken en staat u nog niet in onze lijst van mailadressen? Mail dan naar fotomiddagen@historischeverenigingcallantsoog.nl en u wordt op de hoogte gehouden van de fotomiddagen.

Oproep

Een dorp als Callantsoog is steeds in beweging.
Maarten Bakker was altijd op pad om foto’s te maken van alle ontwikkelingen. Helaas hebben we sinds zijn overlijden geen historisch overzicht meer van de gebeurtenissen in ons dorp.

Graag komen we in contact met een of meerdere mensen die voor de Historische Vereniging foto’s wil maken van sloop, nieuwbouw, feesten, activiteiten of wat dan ook in Callantsoog en Groote Keeten, zodat de Historische Vereniging dit vast kan leggen in onze beeldbank voor deze en komende generaties.

We hopen reacties te krijgen op:
redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl

E-mail

In de toekomst willen wij onze leden ook snel kunnen bereiken via de e-mail. Dit kan zijn met informatie van onze vereniging, maar ook voor u relevante zaken, die wij van het Regionaal Archief Alkmaar ontvangen.

Daarvoor hebben wij dan wel het e-mailadres van onze leden nodig. Wilt u hieraan meewerken, mail dan naar ledenadministratie@historischeverenigingcallantsoog.nl. Als we (een deel van) de communicatie met de leden via de mail kunnen doen, scheelt dat de vereniging ook in de kosten.

Website

De Coronamaatregelen maken het onmogelijk om onze leden te informeren en te raadplegen tijdens ledenvergaderingen, lezingen en fotomiddagen.
Helaas is de papieren Omroeper gestopt en sinds 1 januari is ook de website van de Omroeper uit de lucht.
In plaats van de Algemene Ledenvergadering zijn de leden in november geraadpleegd via een brief.

De vernieuwing van onze eigen website is versneld aangepakt en inmiddels draait de eerste versie. Wij zullen deze website continu verder blijven ontwikkelen en in de toekomst gaan we ook meer gebruik maken van facebook.

Rabo-clubactie

Dankzij iedereen die heeft gestemd op de Historische Vereniging tijdens de RABO-clubactie heeft de Historische Vereniging Callantsoog ruim 400 euro mogen ontvangen van de RABO bank.

Hartelijk dank daarvoor!
We zullen het een goede bestemming geven.