HISTORISCHE VERENIGING CALLANTSOOG

Opgericht: 19 november 1985
Doelstelling:

a.       Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de gemeenschap Callantsoog en de omgeving in historisch perspectief.

b.      Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of voorwerpen in deze regio.

Callantsoogs kerkje De Allerheiligenvloed (1570) verwoestte het op eiland 't Oghe gelegen tweede Callantsoog. Een gedeelte van de gevluchte inwoners besloot een nieuw dorp te stichten.
Er werd gekozen voor de plek, waar nu nog het tegenwoordige Callantsoog ligt.
In 1580 werd daar ook een kerk gebouwd. Daarbij maakte men gebruik van de stenen van de oude kerk.
Kerk en toren werden in 1924/1926 door Rijksmonumentenzorg grondig gerestaureerd.
Een bijzonderheid in de kerk is de klok. Zij is gegoten in 1491.


HOE WIL DE HISTORISCHE VERENIGING HAAR DOELSTELLINGEN BEREIKEN?

  1. Ze geeft 4x per jaar een blad uit. Dat heet 'De Clock van Callens-Ooghe'.
  2. Ze onderneemt acties om cultuur- of natuurhistorisch waardevolle zaken te behouden.
  3. Ze organiseert informatieve bijeenkomsten, tentoonstellingen, excursies en cursussen.
  4. Ze verleent steun bij historisch onderzoek, studie en andere activiteiten.
  5. Ze helpt de stichting Callinger Erfgoed de museum-boerderij 'Tante Jaantje' te behouden.
  6. Ze geeft boeken uit, waarin over de geschiedenis van Callantsoog wordt geschreven.

Contributie: € 18,00 per jaar.
Giften:via Rabobank  NL88 RABO 0357.4451.20.

WeidemolenUitgaven:

Het fotoboek Callantsoog en Groote Keeten vroeger.

As ik deer nag an denk.

Wetenswaardigheden van Callantsoog. (ook in het Duits)

De weidemolen van Callantsoog.

De geschiedenis van het beeld 'De Visserman' en de beeldhouwster
Anna Op 't Landt.


Bestuur:
Voorzitter: A. Blokker
Secretaris: R. Blom
Penningmeester: W. van der Ham

Foto's kijken met de Historische Vereniging.

De afgelopen jaren hebben wij met u tijdens inloopmiddagen in de bibliotheek  en het Dorpshuis oude foto's bekeken en zo mogelijk voorzien van gegevens.
De Historische Vereniging Callantsoog wil graag op deze wijze verder gaan en , samen met u, foto's bekijken in het Dorpshuis te Callantsoog. Als u ons ook weer wilt helpen met vragen die wij hebben over oude foto's of als u zelf vragen hebt, dan bent u van harte welkom in het Dorpshuis op de maandagen:

14 januari, 11 maart en 13 mei 2019 .

De inloopbijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en duren tot uiterlijk 16.30 uur.

Regionaal Archief

De Historische Vereniging Callantsoog werkt intensief samen met het Regionaal Archief Alkmaar en ontsluit haar fotocollectie via de website van het Regionaal Archief.

Verder is het tijdschrift Clock van Callens-Ooghe over de jaren 1986-2008 rechtstreeks op de website van het Regionaal Archief Alkmaar in te zien en te doorzoeken. De inhoudsopgave van de verschenen jaargangen van "de Clock" kunt u hier downloaden.

De Badbode voor Callantsoog over de periode (1938, 1947)1952-1991 kunt u ook online inzien.

ANBI
De Historische Vereniging is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de speciale Anbipagina van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

Links:

Meer informatie over Stichting Callinger Erfgoed en de museumboerderij "Tante Jaantje" is te vinden op:
www.tantejaantje.nl of www.museumcallantsoog.nl

Zijper Museum te Schagerbrug .