ANBI

ANBI
De Historische Vereniging Callantsoog is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina’s van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

Naam
Historische Vereniging Callantsoog

RSIN of het fiscaal nummer
816035738

Contactgegevens
Historische Vereniging Callantsoog

p/a Boerderij Tante Jaantje
Dorpsplein 33
1759 GM  Callantsoog
of
p/a secretaris Joke Lourens
Zeereep 9
1759 JS Callantsoog

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Dries Blokker, voorzitter
Joke Lourens, secretaris
Ad Vlam, penningmeester
Co de Bakker, lid
Lammie de Ruiter-Wardenier, lid
Quirien Tepas, lid
Pieter Spijker, lid
Ap Strampel, lid

Doelstelling
Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de gemeenschap Callantsoog en de omgeving in historisch perspectief.
Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of voorwerpen in deze regio.

Beleidsplan
Buiten de punten die op de homepage staan vermeld onder het kopje “Hoe wil de Historische Vereniging haar doelstellingen bereiken?” gaan we verder met het project van het digitaliseren en beschrijven van foto’s uit ons archief. Dit is een project waarbij we samenwerken met het Regionaal Archief in Alkmaar. Voor het beschrijven van de foto’s worden regelmatig bijeenkomsten gehouden in het Dorpshuis.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording