HISTORISCHE VERENIGING CALLANTSOOG

ANBI
De Historische Vereniging is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina’s van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

Naam
Historische  Vereniging Callantsoog

RSIN of het fiscaal nummer
816035738

Contact gegevens
Historische Vereniging Callantsoog
p/a  Boerderij Tante Jaantje
Dorpsplein 33
1759 GM  Callantsoog

of secr.  Vacant


Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Dries Blokker,(vice-)voorzitter
Vacant , secretaris
Ad Vlam, penningmeester
Lammie de Ruiter-Wardenier, lid
Co de Bakker, lid
Erik Zwaan, lid
Quirien Tepas, lid

Doelstelling
Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de gemeenschap Callantsoog en de omgeving in historisch perspectief.
Het behoud van waardevolle terreinen, gebouwen of voorwerpen in deze regio.

Beleidsplan
Buiten de punten die op de homepage staan vermeld onder het kopje “Hoe wil de Historische Vereniging haar doelstellingen bereiken?” gaan we verder met het project van het digitaliseren en beschrijven van foto’s uit ons archief. Dit is een project waarbij we samenwerken met het Regionaal Archief in Alkmaar. Voor het beschrijven van de foto’s wordt elke maand een bijeenkomst gehouden in het Dorpshuis.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Financiële verantwoording
Financieel Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2013
Financieel Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2015
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2018

Terug naar de homepagina